viac informácií

Chata sa prenajíma horolezcom, turistom, lyžiarom a ostatným milovníkom hôr za účelom športovania a trávenia času v Tatranskej prírode.

V prípade, že sa chata prenajme za účelom iného spoločenského stretnutia (je to potrebné vopred dohodnúť s chatárom), hradí sa jednorázový príplatok k cene ubytovania 5OEur a vratná kaucia 100 Eur.

Mimo letného obdobia sa chata prenajíma len celá,  uzavretej skupine a to minimálne na dve noci a za minimálnu cenu 150€/noc. (Takže, keď je v skupine menej  ako 15 osôb na noc, tak sa členovi skupiny pobyt za noc navyšuje.)

Na chate je možnosť prístelku – treba konzultovať s chatárom.

Pobyt začína nástupom od 14.00 do 19.00  v deň príjazdu.

Pobyt končí do 10.00  v deň odchodu.

Tieto termíny  je  potrebné s chatárom vopred potvrdiť (alebo dohodnúť iné) .

Podmienkou záväznej rezervácie chaty je uhradenie zálohy 50€/za skupinu/noc. Úhradu zálohy je potrebné mailom vopred konzultovať s chatárom.

Ubytovanie sa uhrádza v hotovosti v čase nástupu na ubytovanie. (V prípade potreby je možné  s chatárom vopred dohodnúť aj iný spôsob úhrady.)

Záloha sa vracia, ak dôjde v uvedenom termíne k znovuobsadeniu chaty.

V cene ubytovania nie je zahrnutá cena za palivo do krbu, to je potrebné vopred dohodnúť s chatárom.

Uvedené ceny a podmienky ubytovania nie su konečné a je ich možné upraviť po dohode s chatárom.

*) V uvedených cenách ubytovania nie je zohladnená daň z ubytovania vo výške  1 € na osobu a prenocovanie (VZN č. 18/2014 obce Štrba). Daň neplatia osoby do 15 rokov.